IEPIRKUMS IeM IC V-2008/18

Iepirkuma priekšmets: 
Nacionālā Sodu reģistra pilnveidošana informācijas apmaiņai starp Eiropas Savienības dalībvalstu sodāmības reģistriemam

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/17

Iepirkuma priekšmets: 
Pakalpojumu pārvaldības un atbalsta sistēmas ieviešana atbilstoši ITIL standartam

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/13

Iepirkuma priekšmets: 
Biroja telpu aprīkojums un mēbeļu piegāde

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/11

Iepirkuma priekšmets: 
"DocsVision"lietvedības sistēmas licenču uzturēšanas un tehniskā atbalsta pakalpojuma iegāde vienam gadam

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/9

Iepirkuma priekšmets: 
Datoru un telefonu tīklu pārbūve

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/6

Iepirkuma priekšmets: 
Datu bāzes serveru klastera veiktspējas paplašināšana

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/4

Iepirkuma priekšmets: 
Telpu kosmētiskais remonts

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/2

Iepirkuma priekšmets: 
Informācijas centra pakalpojumu pārvaldības sistēmas uzlabojumu realizācija, kā arī nepieciešamo procedūru un saistīto dokumentu izstrāde

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/1

Iepirkuma priekšmets: 
Ugunsdrošības signalizācijas sistēmu apkope 2008. – 31.12.2009

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/29

Iepirkuma priekšmets: 
Microsoft un Tildes biroja licenču jauninājumu iegāde

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/28

Iepirkuma priekšmets: 
Datortīkla ierīču un ar tām saistīto pakalpojumu piegāde

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/27

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas teritoriālo bāzes staciju apsardzes nodrošināšana

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/26

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas teritoriālo bāzes staciju AFI modernizācija

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/25

Iepirkuma priekšmets: 
Kultūras objektu apraksta metodoloģijas izstrāde

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/24

Iepirkuma priekšmets: 
ĢIS sistēmas tehniskās specifikācijas izstrāde

Pages