IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/27

Iepirkuma priekšmets: 
Check Point programmatūras jauninājumu abonēšana

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/26

Iepirkuma priekšmets: 
Bukletu izgatavošana par Datu noliktavu (1 A4 lapa) un Palīdzības dienestu (1 A4 lapa), kā arī Dokumentu mapju izgatavošana

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/25

Iepirkuma priekšmets: 
Blue Coat programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais serviss

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/23

Iepirkuma priekšmets: 
Portatīvo datoru piegāde

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/22

Iepirkuma priekšmets: 
Automātisko Gāzes ugunsdzēšanas sistēmas montāža (uzstādīšana)

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/15

Iepirkuma priekšmets: 
Datu bāzes servera iegāde

IEPIRKUMS IeM IC V-2008/18

Iepirkuma priekšmets: 
Nacionālā Sodu reģistra pilnveidošana informācijas apmaiņai starp Eiropas Savienības dalībvalstu sodāmības reģistriemam

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/17

Iepirkuma priekšmets: 
Pakalpojumu pārvaldības un atbalsta sistēmas ieviešana atbilstoši ITIL standartam

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/13

Iepirkuma priekšmets: 
Biroja telpu aprīkojums un mēbeļu piegāde

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/11

Iepirkuma priekšmets: 
"DocsVision"lietvedības sistēmas licenču uzturēšanas un tehniskā atbalsta pakalpojuma iegāde vienam gadam

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/9

Iepirkuma priekšmets: 
Datoru un telefonu tīklu pārbūve

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/6

Iepirkuma priekšmets: 
Datu bāzes serveru klastera veiktspējas paplašināšana

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/2

Iepirkuma priekšmets: 
Informācijas centra pakalpojumu pārvaldības sistēmas uzlabojumu realizācija, kā arī nepieciešamo procedūru un saistīto dokumentu izstrāde

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/1

Iepirkuma priekšmets: 
Ugunsdrošības signalizācijas sistēmu apkope 2008. – 31.12.2009

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/29

Iepirkuma priekšmets: 
Microsoft un Tildes biroja licenču jauninājumu iegāde

Pages