IEPIRKUMS IeM IC V-2009/23

Iepirkuma priekšmets: 
Ugunsmūru programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais serviss

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/22

Iepirkuma priekšmets: 
Pret ielaušanas sistēmu programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais serviss

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/21

Iepirkuma priekšmets: 
Piekļuves līmeņa komutatoru programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais serviss

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/20

Iepirkuma priekšmets: 
Starpniekserveru programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais serviss

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/19

Iepirkuma priekšmets: 
Telpu aprīkošana ar vājstrāvas un elektrobarošanās tīkliem

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/18

Iepirkuma priekšmets: 
Arhīva lietu kartona vāku iegāde

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/17

Iepirkuma priekšmets: 
Bukletu, plakātu, mapju un pildspalvu izgatavošana un piegāde

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/16

Iepirkuma priekšmets: 
Aparatūras un licenču iegāde

IEPIRKUMS Nr: IeM SC V-2009/15

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas telekomunikāciju sistēmas kabeļu pārslēgšana SIA Lattelecom piederošajā kabeļu kanalizācijā

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2009/9

Iepirkuma priekšmets: 
Dokumentu automātiska reģistrācija DocsVision sistēmā

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2009/6

Iepirkuma priekšmets: 
Datu apmaiņa starp IeM IC pārvaldībā esošajām informācijas sistēmām (IS) – Integrēto iekšlietu informācijas sistēmu (IIIS) un Sodu reģistru (SR) - un transporta apdrošinātāju biroju (TB) IS

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2009/5

Iepirkuma priekšmets: 
Ugunsdrošības sistēmas apkope no 2009.gada marta līdz 2010.gada decembrim

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2009/4

Iepirkuma priekšmets: 
Palīdzības dienesta sistēmas Axios Assyst atbalsta pakalpojumi uz vienu kalendāro gadu

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2009/2

Iepirkuma priekšmets: 
Informācijas centrā precizēs gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu 2009. – 31.12.2010 tehnisko apkope

Pages