Telekomunikāciju nodaļa Telekomunikāciju inženieris

Darba pienākumos ietilpst:
-          Risināt sarežģītus (nestandarta) telekomunikācijas tīkla sakaru infrastruktūras ieviešanas un uzturēšanas jautājumus;
-          Nodrošināt sakaru sistēmu numerācijas plānu izstrādi un realizāciju;
-          Risināt telekomunikāciju tīkla kabeļu infrastruktūras modernizācijas un attīstības jautājumus;
-          Risināt optisko šķiedru kabeļu infrastruktūras uzturēšanas un attīstības jautājumus;
-          Gatavot telekomunikāciju tīkla infrastruktūras attīstības projektu tehniskos uzdevumus;
-          Uzturēt un kārtot telekomunikācijas tīkla infrastruktūras dokumentāciju;
-          Sniegt konsultācijas un praktisku palīdzību liela apjoma sakaru sistēmu attīstības projektu plānošanā un ieviešanā.
 Prasības darba kandidātam:
-          augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība (vēlams – Telekomunikāciju nozarē);
-          teorētiskās un praktiskās zināšanas telekomunikācijas tīklu projektēšanas un apkalpošanas jomā, tajā skaitā mikroviļņu sakaru sistēmu uzturēšanas jautājumos;
-          prasmes darbā ar MS Office programmām, MS Visio, AutoCAD, Internet pārlūkprogrammām un biroja tehniku;
-          pamatzināšanas par IKT infrastruktūras (komutācijas sistēmas, IP telefonija, datortīkli, iekārtas) uzbūvi un darbības principiem;
Kā priekšrocības tiks uzskatītas:
-          zināšanas un pieredze projektu vadībā;
-          zināšanas par pakalpojumu procesu pārvaldību (ITIL, ISO 20000), vēlams praktiķa/vadītāja līmenī, jābūt priekšstatam par procesu savstarpēju mijiedarbību un spējām atsevišķus no tiem vadīt.
-          prasmes lietvedības darbā (dokumentu sagatavošana, noformēšana un sakārtošana);
-          tehniskās angļu valodas zināšanas.
 
Pieteikuma vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) iesniegt Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā (Bruņinieku 72b, Rīga, LV-1009; t.67208218, fakss: 67208219, CV sūtīt pa e-pasta adresi Andris.Kovalevskis@ic.iem.gov.lv Jautājumu gadījumā zvanīt 67219573, (darbadienās 8.00-16.30).