IEPIRKUMS IeM IC 2016/14

Līgumcena: 
Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA Baltic Project Group
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Tuesday, 21 June, 2016 - 09:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Friday, 5 August, 2016 - 15:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2016/14
CPV klasifikators: 
32500000-8
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas telekomunikācijas tīkla montāžas un ekspluatācijas materiālu iegāde uz 3 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 41 999,00 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
36 mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Monday, 13 June, 2016 - 14:15
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Tuesday, 31 May, 2016 - 16:00
Papildinformācija: