Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2013/2

Līgumcena: 
līdz 157024,79 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „RF serviss”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 4 Aprīlis, 2013 - 11:45
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 5 Aprīlis, 2013 - 14:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2013/2
CPV klasifikators: 
30125100-2, 30124000-4, 50314000-9
Iepirkuma priekšmets: 
Drukas iekārtu apkope un remonts, kā arī drukas materiālu iegāde, uzpilde un atjaunināšana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
24 mēneši no līguma nsolēgšanas
Iepirkuma atvēršana: 
Ceturdiena, 21 Marts, 2013 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 7 Februāris, 2013 - 16:30