Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude

Gāzes ieroču reģistrēšanas e-pakalpojumu instrukcija.
 
Instrukcija
latvija.lv