Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Informācijas centra arhīvs

Arhīvā uzkrātie fondi:

 • IeM un tās padotībā esošo vai bijušo  iestāžu  pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamās lietas, t.sk. bijušo IeM sistēmas darbinieku personas un pensijas lietas, ziņas par IeM sistēmas darbinieku algu;
 • līdz 2000.gadam ieslodzījuma vietās mirušo personu lietas;
 • izziņas iestādēs saskaņā ar likumdošanu izbeigtās krimināllietas.

 

Izziņu veidi:

 • arhīva izziņas vai izraksti no bijušo IeM sistēmas darbinieku personīgajām lietām:
  -par darba stāžu;
  -par darba algu;
  -cita informācija, kas atrodas personīgajā lietā;
 • izziņas par cietumos mirušām personām līdz 2000.gadam;
 • arhīva izziņas par politiski represēto personu (administratīvā kārtā izsūtīto) izsūtījumā pavadīto laiku.

   
Informāciju var saņemt:

 • tiesību aizsardzības u.c. valsts pārvaldes iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā savu funkciju izpildei, atbilstoši iestādes kompetencei, iesniedzot rakstisku pieprasījumu;
 • fiziskās personas par sevi, par viņas aizgādnībā esošām personām, mirušiem radiniekiem, kā arī uz pilnvaras pamata par jebkuru citu personu.

Fiziskai personai, lai saņemtu ziņas no Arhīva, kopā ar iesniegumu ir jāiesniedz pases personas datu lapas kopiju (lapa ar personas fotogrāfiju, personas datiem un parakstu), bet pieprasot ziņas par aizgādnībā esošām personām vai mirušiem radiniekiem, papildus ir jāiesniedz arī radniecības, aizgādnības vai miršanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas.

Iesniegumu var sūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Informācijas centrā Rīgā, Bruņinieku ielā 72B, vai Arhīva nodaļā Čiekurkalna 1.līnija 1, k-6, tālr.67829017, 67829007, 67829000. Pieņemšanas laiks katru darba dienu (izņemot piektdienas) no plkst.8:00-12:00 un no 13:00-15:00, E-pasts: arhivs@ic.iem.gov.lv. Izziņu var saņemt Rīgā, Bruņinieku ielā 72B.

 

Arhīva nodaļas darbības tiesiskais pamats:

 • 11.02.2010. LR Likums „Arhīvu likums”;
 • 12.04.1995. LR Likums „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”;
 • 06.11.2012. MK noteikumi Nr.748"Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi" 03.11.2014. IeM iekšējie noteikumi Nr.1-10/139 "Izbeigto kriminālprocesu/krimināllietu nodošanas glabāšanā un turpmākās virzības kārtība”;
 • 12.11.2013. IeM IC iekšējie noteikumi Nr.IC-2013/13 „Izbeigto kriminālprocesu krimināllietu glabāšanas termiņi” veidošanas un izmantošanas instrukciju. 03.06.2016.  IeM IC iekšējie noteikumi Nr.IC-2016/29 – grozījumi IeM IC 12.11.2013.iekšējos noteikumos;
 • 06.03.2013. IeM iekšējie noteikumi Nr.1-10/11 "Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu nodarbināto  personas  lietu lietu veidošanas aprites un nodošanas glabāšanā kārtība".