Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

ERAF projekts „Iekšlietu ministrijas specifisko informācijas sistēmu pielāgošana saistībā ar eiro ieviešanu”--OLD

Projekts sevī ietver informācijas sistēmu funkcionālās izmaiņas, kas skar katras vienotā projekta sistēmas integritātes nodrošināšanu pārejas periodā no latiem uz eiro un turpmākā sistēmas darbībā ar eiro valūtu, kā arī papildus darbības, kas jāveic, lai turpinātu nodrošināt sistēmu sadarbspēju ar pārējām informācijas sistēmām, kā arī sistēmu nodrošināto elektronisko pakalpojumu pieejamību.
Lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas informācijas sistēmu pielāgošanu euro ieviešanai, tiks veikta pielāgošana sekojošām informācijas sistēmām:
1)      integrētā iekšlietu informācijas sistēma;
2)      sodu reģistrs;
3)      kriminālprocesa informācijas sistēma;
4)      Vienotās migrācijas informācijas sistēmas Uzturēšanās atļauju reģistra apakšsistēma;
5)      Vienotās migrācijas informācijas sistēmas Ielūgumu reģistra apakšsistēma;
6)      Nacionālā vīzu informācijas sistēma;
7)      Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēma;
8)      Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvo un kriminālo lietu informācijas sistēma.
 
Papildus minētajām informācijas sistēmām, tiks veikta pielāgošana euro ieviešanai arī: e-pakalpojumam EP38 „Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa”, datu bāzu vadības programmatūrai un MobApp programmatūrai un datu noliktavas risinājumam.