Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2016/15

Līgumcena: 
4 132 231,4 euro
Līguma izpildītājs: 
SIA “Atea”,
AS “Capital”
SIA “Datakom”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Otrdiena, 23 Maijs, 2017 - 14:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 8 Jūnijs, 2017 - 11:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2016/15
CPV klasifikators: 
30200000-1
Iepirkuma priekšmets: 
Datortehnikas iegāde Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu vajadzībām uz 3 gadiem (planšetdatori, portatīvie datori, stacionārie datori un monitori)
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
36 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Otrdiena, 26 Jūlijs, 2016 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 10 Jūnijs, 2016 - 14:00