Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Lietotāju atbalsta nodaļas IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultanta amats

Darba pienākumos ietilpst:

 • risināt sarežģītas (nestandarta) datoru problēmas, analizēt to cēloņus un iesākt atbilstošus uzlabojumus;
 • konsultēt lietotājus, iesākt IT risinājumus iestādes pamatdarbības procesu pilnveidošanai;
 • sniegt konsultācijas un praktisku palīdzību liela apjoma sistēmu attīstības projektu plānošanā un ieviešanā.

 

Prasības darba kandidātam:

 • augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība (vēlams - ar IT saistītajās zinātnēs);
 • teorētiskās un praktiskās zināšanas informācijas tehnoloģiju, kvalitātes vadības un vadības teorijas jomā;
 • prasmes darbā ar MS Office programmām, Internet pārlūkprogrammām un biroja tehniku;
 • pamatzināšanas par IT infrastruktūras (informācijas sistēmas, datu bāzes, datortīkli, iekārtas) uzbūvi un darbības organizāciju;
 • zināšanas par pakalpojumu procesu pārvaldību (ITIL, ISO 20000), vēlams praktiķa/vadītāja līmenī, jābūt priekšstatam par procesu savstarpēju mijiedarbību un spējām atsevišķus no tiem vadīt.

 

Kā priekšrocības tiks uzskatītas:

 • zināšanas un pieredze projektu vadībā;
 • prasmes lietvedības darbā (dokumentu sagatavošana, noformēšana un sakārtošana);
 • labas komunikāciju spējas, labas prezentāciju iemaņas;
 • pieredze kvalitātes vadības sistēmu vai pakalpojumu procesu pārvaldības ieviešanā.

 

Pieteikuma vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, CV sūtīt uz e-pasta adresi:  personals@ic.iem.gov.lv. Jautājumu gadījumā zvanīt 67208789, (darbadienās 8.00-16.30).

Pateicamies visiem kandidātiem, bet lūdzu ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz intervijām.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Informācijas centrā:

 • personas datu apstrādes pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009.
 • datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums. 

vai

 • nosūtīt pa pastu uz adresi  - Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Administratīvajai nodaļai, Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009;

vai

 • iesniegt personīgi - Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Administratīvajā nodaļā, Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009.

 

Plašāka informācija par Informācijas centru: www.ic.iem.gov.lv. Ja ir jautājumi par vakanto amatu, lūdzu zvanīt uz tālruņa numuru 67208789.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
 • personas datu apstrādes pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009.

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.