Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2018/1

Līgumcena: 
41 999,99 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
AS “Inkomerc Holding”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 24 Janvāris, 2018 - 13:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 27 Februāris, 2018 - 13:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Ilze Eiduka
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208538
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2018/1
CPV klasifikators: 
50116000-1
Iepirkuma priekšmets: 
Speciālo skaņas un gaismas iekārtu remonts ugunsdzēsības autotransportam uz 2 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
41 999,99 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums pēc kritērija - viszemākā finanšu piedāvājuma cena
Līguma darbības termiņš: 
24 mēnešu no līguma noslēgšanas dienas vai līdz tiks sasniegta maksimālā noteiktā līgumcena.
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 22 Janvāris, 2018 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 9 Janvāris, 2018 - 10:45
Papildinformācija: