Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība Nr. PMLP /PMIF/2017/3

Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība

        

Projekta nosaukums:

„Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība”  

 

Projektu īsteno:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru un Valsts robežsardzi

 

Projekta īstenošana:

01.01.2018. – 31.12.2020.

 

Projekta izmaksas:

Projekta kopējais finansējums 1 328 526,00 EUR.

(no tiem Fonda finansējums: 996 394 EUR, valsts budžeta finansējums: 332 132 EUR)

IeM Informācijas centra finansējuma daļa: 64 217 EUR

 

Projekta specifiskais mērķis:

Attīstīt migrāciju un patvērumu atbalstošās informācijas sistēmas, lai vāktu, uzkrātu, analizētu un izplatītu datus un statistiku par personām un plūsmām, tādējādi veicinot un stiprinot sadarbību starp migrācijas un patvēruma procesā iesaistītajām institūcijām.

 

Projektā plānotie pasākumi:

  • Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) programmatūras pilnveidošana un attīstīšana (t.sk. VMIS Patvēruma meklētāju reģistra un Uzturēšanās atļauju reģistra pilnveidošana);
  • Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas “Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēma” pilnveidošana;
  • VMIS lietotāju apmācība par jaunajām izmaiņām sistēmas funkcionalitātē;
  • Papīra personu lietu dokumentu digitalizēšana.

Projekta īstenošanas rezultātā:

Pilnveidotas un attīstītas migrāciju un patvērumu atbalstošās informācijas sistēmas, kā arī tiks uzlabota sadarbība starp migrācijas un patvēruma procesā iesaistītajām institūcijām.

 

IeM IC
Kontaktpersona: Ilze Vijupe
e-pasta adrese: Ilze.Vijupe@ic.iem.gov.lv
Tālr.67208541