Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

ERAF projekts "Loģiski vienotais datu centrs"

 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sadarbībā ar Valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 2018.gada 26.aprīlī uzsāka Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros Projekta "Loģiski vienotais datu centrs" (turpmāk – projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir izveidot drošu, viegli paplašināmu, un augstas pieejamības koplietošanas infrastruktūru, kurā tiks darbinātas gan esošās, gan jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā izstrādājamās iestāžu informācijas sistēmas. Projekta ietvaros tiks izveidots ietvars, kurā iestādes saņems centralizētus IKT koplietošanas infrastruktūras pakalpojumus atbilstoši to darbības vajadzībām.

 

Lai nodrošinātu Projekta izstrādi un ieviešanu:

  • 2016.gada 16.decembrī tika noslēgts līgums Nr.SL-2016/60 ar SIA “Analytica” par IKT Pakalpojumu attīstības koncepcijas izstrādi 38 720 EUR (t.sk. 21% PVN 6720 EUR) apmērā;
  • 2018.gada 17.septembrī tika izsludināts slēgts konkurss “Integrētās datu centra platformas modernizēšana, programmatūras jauninājumu un tehniskā atbalsta abonēšana uz 4 gadiem” (ID Nr.IeM IC 2018/9), ar paredzamo līgumcenu 3 719 008 EUR, kura ietvaros uz projektu attiecināmā summa sastāda 1 926 429 EUR, bez PVN;
  • 2018.gada 21.septembrī ir izsludināts atklāts konkurss “Datu krātuvju klastera paplašināšana” (ID Nr.IeM IC 2018/14) ar paredzamo līgumcenu 310 000 EUR, bez PVN;
  • papildus minētajiem iepirkumiem līdz 2018.gada beigām EIS ietvaros ir plānota Tehniskās infrastruktūras un tās darbināšanai nepieciešamās ražotāja sērijveida programmatūras iegāde par kopējo paredzamo līgumcenu 1 450 000 EUR, bez PVN.

 
Projekta kopējās izmaksas sastāda 4 500 000 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 3 825 000 EUR un valsts budžeta finansējums 675 000 EUR.

Projekts tiek īstenots no 2018.gada 26.aprīļa līdz 2021.gada 25.aprīlim. Projekts tiks īstenots 36 mēnešu laikā.

Informācija atjaunota uz 2018.gada 15.oktobri.

Kontaktpersona:

Projekta vadītājs: Intars Ločmelis

Tālrunis: 67208244

e-pasts: intars.locmelis@ic.iem.gov.lv