2009. gads

IEPIRKUMS Nr: IeM SC V-2009/15

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas telekomunikāciju sistēmas kabeļu pārslēgšana SIA Lattelecom piederošajā kabeļu kanalizācijā

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2009/9

Iepirkuma priekšmets: 
Dokumentu automātiska reģistrācija DocsVision sistēmā

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2009/6

Iepirkuma priekšmets: 
Datu apmaiņa starp IeM IC pārvaldībā esošajām informācijas sistēmām (IS) – Integrēto iekšlietu informācijas sistēmu (IIIS) un Sodu reģistru (SR) - un transporta apdrošinātāju biroju (TB) IS

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2009/5

Iepirkuma priekšmets: 
Ugunsdrošības sistēmas apkope no 2009.gada marta līdz 2010.gada decembrim

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2009/4

Iepirkuma priekšmets: 
Palīdzības dienesta sistēmas Axios Assyst atbalsta pakalpojumi uz vienu kalendāro gadu

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2009/2

Iepirkuma priekšmets: 
Informācijas centrā precizēs gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu 2009. – 31.12.2010 tehnisko apkope

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2009/1

Iepirkuma priekšmets: 
Automātiskās gāzes ugunsdzēšanas sistēmu apkope 2009. – 31.12.2010.

Pages