2010. gads

IEPIRKUMS IeM IC V-2010/15

Iepirkuma priekšmets: 
Datortīkla komutatoru vadības sistēmas un bezvadu piekļuves punktu programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais serviss

IEPIRKUMS IeM IC V-2010/16

Iepirkuma priekšmets: 
IeM radiosakaru sistēmas infrastruktūras klimatkontroles iekārtu tehniskā apkope un avārijas bojājumu novēršana

IEPIRKUMS IeM IC V-2010/14

Iepirkuma priekšmets: 
Saskarnes izstrāde CSNg administratīvā protokola ievadei un izdrukāšanai uz vietas ar Valsts policijas mobilajā auto ekipāžās uzstādīto datortehnikas aprīkojuma palīdzību un Mobilās aplikācijas (MobApp) pielāgošana

IEPIRKUMS IeM IC V-2010/13

Iepirkuma priekšmets: 
Notiesāto personu identifikācijas iespēju paaugstināšana

IEPIRKUMS IeM IC V-2010/12

Iepirkuma priekšmets: 
Telekomunikāciju tīkla VoIP vārteju ar 4 ISDN BRI portiem iegāde

IEPIRKUMS IeM IC V-2010/11

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas infrastruktūras iekārtu savienojošo sakaru kanālu noma uz trīs gadiem

IEPIRKUMS IeM IC V-2010/10

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas ēkas Bruņinieku ielā 72b 2.,3. un 4.stāva kabinetu un gaiteņu datoru un telefonu tīkla pārbūve.

IEPIRKUMS IeM IC V-2010/8

Iepirkuma priekšmets: 
Integrētā starptautiskā datu meklēšanas risinājuma izstrāde

IEPIRKUMS IeM IC V-2010/6

Iepirkuma priekšmets: 
Zagto un zudušo kultūras vērtību uzskaites pilnveidošana kultūras vērtību kontrabandas novēršanai un apkarošanai

IEPIRKUMS IeM IC V-2010/5

Iepirkuma priekšmets: 
Pakalpojuma dienesta Axios Assyst sistēmas atbalsta pakalpojumi

IEPIRKUMS IeM IC V-2010/3

Iepirkuma priekšmets: 
Optiskā kabeļa dzīslu noma starp ēkām Maskavas ielā 3 un Bruņinieku ielā 72b

IEPIRKUMS IeM IC V-2010/2

Iepirkuma priekšmets: 
Biometrijas datu apstrādes sistēmas izstrāde un piegāde

IEPIRKUMS IeM IC V-2010/1

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas dokumentu vadības sistēmas „DocsVision” atbalstu un tiesības jaunāku versiju uzstādīšanai vienam gadam

Pages