2013. gads

IEPIRKUMS IeM IC 2013/20

Iepirkuma priekšmets: 
Datortehnikas rezerves daļu iegāde, apkope un remonts Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Latgales reģionālo nodaļu vajadzībām

IEPIRKUMS IeM IC 2013/36

Iepirkuma priekšmets: 
Datu centru tīkla drošības attīstīšana

IEPIRKUMS IeM IC 2013/27

Iepirkuma priekšmets: 
Licenču iegāde Nacionālajai Šengenas informācijas sistēmas migrācijai uz jaunākas paaudzes serverplatformu

IEPIRKUMS IeM IC 2013/28

Iepirkuma priekšmets: 
Zibspuldžu iegāde un remonts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vajadzībām

IEPIRKUMS IeM IC 2013/33

Iepirkuma priekšmets: 
Datorprogrammu licenču iegāde Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu vajadzībām

IEPIRKUMS IeM IC 2013/35

Iepirkuma priekšmets: 
Serverresursu un datu glabātuvju apjoma palielināšana

IEPIRKUMS IeM IC 2013/34

Iepirkuma priekšmets: 
Jūras videonovērošanas sistēmas darbības atjaunošana

IEPIRKUMS IeM IC 2013/32

Iepirkuma priekšmets: 
Biroja tehnikas iegāde un integrēšana drukas iekārtu pārvaldības sistēmā

IEPIRKUMS IeM IC 2013/31

Iepirkuma priekšmets: 
Avaya balss vārteju atbalsta pakalpojumu iegāde uz vienu gadu

IEPIRKUMS IeM IC 2013/29

Iepirkuma priekšmets: 
Ugunsmūru programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais atbalsts

IEPIRKUMS IeM IC 2013/25

Iepirkuma priekšmets: 
Datortīkla darbības anomāliju noteikšanas sistēmas tehniskais atbalsts uz diviem gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2013/30

Iepirkuma priekšmets: 
Asmenserveru un programmatūras licenču piegāde un uzstādīšana

IEPIRKUMS IeM IC 2013/26

Iepirkuma priekšmets: 
Axios Assyst tehniskā atbalsta un atjauninājuma piegāde

IEPIRKUMS IeM IC 2013/24

Iepirkuma priekšmets: 
Plāno klientu iegāde

IEPIRKUMS IeM IC 2013/23

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija

Pages