2014.gads

IEPIRKUMS IeM IC 2014/49

Iepirkuma priekšmets: 
Axios Assyst tehniskais atbalsts, uzturēšana un atjauninājumu piegāde uz 3 (trijiem) gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2014/25

Iepirkuma priekšmets: 
Avaya telekomunikāciju sistēmu atbalsta pakalpojumu iegāde uz 3 (trijiem) gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2014/48

Iepirkuma priekšmets: 
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ilgtermiņa attīstības koncepciju izstrāde

IEPIRKUMS IeM IC 2014/47

Iepirkuma priekšmets: 
Datorprogrammu licenču iegāde Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu vajadzībām

IEPIRKUMS IeM IC 2014/45

Iepirkuma priekšmets: 
Hewlett-Packard kompānijas ražoto serveru un datu krātuves modernizācija, pēcgarantijas apkalpošana un tehniskais atbalsts

IEPIRKUMS IeM IC 2014/46

Iepirkuma priekšmets: 
Korporācijas Extreme Networks ražojuma iekārtu un programmatūras garantijas apkalpošana, programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais atbalsts

IEPIRKUMS IeM IC 2014/44

Iepirkuma priekšmets: 
Starpniekserveru programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais atbalsts

IEPIRKUMS IeM IC 2014/42

Iepirkuma priekšmets: 
Korporācijas Cisco Systems ražojuma iekārtu un programmatūras garantijas apkalpošana, programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais atbalsts

IEPIRKUMS IeM IC 2014/43

Iepirkuma priekšmets: 
Šifrēšanas iekārtu pēcgarantijas apkalpošana un tehniskais atbalsts

IEPIRKUMS IeM IC 2014/35

Iepirkuma priekšmets: 
Datu glabātuvju garantijas apkalpošana, programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais atbalsts

IEPIRKUMS IeM IC 2014/36

Iepirkuma priekšmets: 
Ugunsmūru programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais atbalsts

IEPIRKUMS IeM IC 2014/41

Iepirkuma priekšmets: 
Valsts robežsardzes Jūras videonovērošanas sistēmas remonts un modernizācija, kā arī Valsts policijas iecirkņa videonovērošanas sistēmas elementu piegāde un uzstādīšana

IEPIRKUMS IeM IC 2014/34

Iepirkuma priekšmets: 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīcībā esošo Oracle produktu tehniskā atbalsta un atjauninājumu piegādes pakalpojumu sniegšana

IEPIRKUMS IeM IC 2014/38

Iepirkuma priekšmets: 
CWDM risinājuma ieviešana datu centru Fibre Channel starpsavienojumiem

IEPIRKUMS IeM IC 2014/39

Iepirkuma priekšmets: 
Datortīkla pretielaušanās sistēmas modernizācija

Pages