2015.gads

IEPIRKUMS IeM IC 2015/24

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas izmantojamās IP telefonijas sistēmas komponenšu iegāde

IEPIRKUMS IeM IC 2015/21

Iepirkuma priekšmets: 
Apsardzes signalizāciju signālu apkalpošana uz 5 gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2015/19

Iepirkuma priekšmets: 
Bezvadu datu pārraides tīkla uzturēšana Terehovas robežkontroles punktā un Zilupes dzelzceļa robežkontroles punktā uz 3 gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2015/20

Iepirkuma priekšmets: 
Jūras videonovērošanas sistēmas termokameru darbības atjaunošana

IEPIRKUMS IeM IC 2015/18

Iepirkuma priekšmets: 
SafeQ drukas kontroles risinājuma licenču iegāde, atjaunošana un iekārtu integrācija risinājumā

IEPIRKUMS IeM IC 2015/17

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija, uzturēšana un tehniskais atbalsts, kā arī gala iekārtu un to aksesuāru iegāde uz 5 gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2015/16

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas dokumentu vadības sistēmas „DocsVision” pilnveidošana

IEPIRKUMS IeM IC 2015/15

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas telekomunikāciju tīkla fiziskās infrastruktūras modernizācijas pakalpojums uz 5 gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2015/13

Iepirkuma priekšmets: 
ESRI ArcGIS licenču atjaunošana Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai

IEPIRKUMS IeM IC 2015/11

Iepirkuma priekšmets: 
Oracle tehniskā atbalsta un atjauninājumu piegādes pakalpojumu sniegšana Iekšlietu ministrijas dienestu vajadzībām uz 5 gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2015/14

Iepirkuma priekšmets: 
Drukas iekārtu apkope, diagnostika, defektācija, remonts un utilizācija, kā arī drukas materiālu iegāde, uzpilde un atjaunināšana Iekšlietu ministrijas dienestos Latvijas teritorijā uz 5 gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2015/12

Iepirkuma priekšmets: 
Datortehnikas iegāde Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu vajadzībām uz 3 gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2015/10

Iepirkuma priekšmets: 
Esošu informācijas sistēmu (IS) uzlabošana un darbības optimizācija atbilstoši savienojamības prasībām ar Pasažieru datu reģistra (PDR) sistēmu

IEPIRKUMS IeM IC 2015/9

Iepirkuma priekšmets: 
Datortehnikas iekārtu diagnostika, defektācija, remonts un utilizācija, kā arī datortehnikas rezerves daļu iegāde un piegāde uz trim gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2015/7

Iepirkuma priekšmets: 
Elektronisko sakaru sistēmu rezerves elektrobarošanas akumulatoru iegāde

Pages