IEPIRKUMS IeM IC V-2009/20

Līgumcena: 
LVL 4416,04 ieskaitot pievienotās vērtības nodokli
LVL 1815,00 ieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
SIA „Opticom”
SIA „Santa Monica Networks”
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Friday, 6 November, 2009 - 13:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Raimonds Reinicāns, tālr. 67208787
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
Raimonds.Reinicans@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2009/20
CPV klasifikators: 
32400000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Starpniekserveru programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais serviss
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 10000,00 Ls bez PVN
Līguma darbības termiņš: 
viena mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža
Iepirkuma atvēršana: 
Thursday, 5 November, 2009 - 09:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Friday, 30 October, 2009 - 13:15