IEPIRKUMS IeM IC V-2009/24

Līgumcena: 
LVL 4743,20 ieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
SIA „AIR TECHNIK"
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Thursday, 19 November, 2009 - 10:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Raimonds Reinicāns, tālr. 67208787
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
Raimonds.Reinicans@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2009/24
CPV klasifikators: 
72244000-7
Iepirkuma priekšmets: 
ĢIS sistēmas tehniskās specifikācijas izstrāde
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 5268,00 Ls ar PVN
Līguma darbības termiņš: 
līdz 21.12.2009
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Tuesday, 3 November, 2009 - 10:45