IEPIRKUMS IeM IC V-2009/29

Līgumcena: 
12 530,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "DPA"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Monday, 14 December, 2009 - 15:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Monday, 14 December, 2009 - 15:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2009/29
CPV klasifikators: 
48624000-8
Iepirkuma priekšmets: 
Microsoft un Tildes biroja licenču jauninājumu iegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums dalīts divās daļās
Iepirkuma atvēršana: 
Monday, 14 December, 2009 - 09:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Thursday, 26 November, 2009 - 11:15