Vai Jūs izmantojat Informācijas centra piedāvātos e-pakalpojumus?

Jā, vienmēr, kad nepieciešams konkrēts pakalpojums
39% (49 votes)
Jā, bet reti, kad nav iespējams pakalpojumu izmantot klātienē
8% (10 votes)
Nē, jo šādus jautājumus labāk risinu klātienē
3% (4 votes)
Neesmu informēts par piedāvātajiem e-pakalpojumiem
38% (48 votes)
Cits
11% (14 votes)
Total votes: 125