Vai Jūs izmantojat Informācijas centra piedāvātos e-pakalpojumus?

Jā, vienmēr, kad nepieciešams konkrēts pakalpojums
39% (76 votes)
Jā, bet reti, kad nav iespējams pakalpojumu izmantot klātienē
7% (14 votes)
Nē, jo šādus jautājumus labāk risinu klātienē
4% (8 votes)
Neesmu informēts par piedāvātajiem e-pakalpojumiem
39% (76 votes)
Cits
11% (21 votes)
Total votes: 195