Vai Jūs izmantojat Informācijas centra piedāvātos e-pakalpojumus?

Jā, vienmēr, kad nepieciešams konkrēts pakalpojums
40% (35 votes)
Jā, bet reti, kad nav iespējams pakalpojumu izmantot klātienē
9% (8 votes)
Nē, jo šādus jautājumus labāk risinu klātienē
3% (3 votes)
Neesmu informēts par piedāvātajiem e-pakalpojumiem
36% (32 votes)
Cits
11% (10 votes)
Total votes: 88