Vai Jūs izmantojat Informācijas centra piedāvātos e-pakalpojumus?

Jā, vienmēr, kad nepieciešams konkrēts pakalpojums
40% (93 votes)
Jā, bet reti, kad nav iespējams pakalpojumu izmantot klātienē
6% (15 votes)
Nē, jo šādus jautājumus labāk risinu klātienē
4% (10 votes)
Neesmu informēts par piedāvātajiem e-pakalpojumiem
39% (91 votes)
Cits
10% (22 votes)
Total votes: 231