IEPIRKUMS IeM IC 2012/32

Līgumcena: 
4 048,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Komercentrs DATI grupa"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Tuesday, 18 December, 2012 - 14:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Friday, 4 January, 2013 - 13:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/32
CPV klasifikators: 
30233100-2
Iepirkuma priekšmets: 
Datortīkla komutatoru vadības programmatūras jauninājumu piegāde un bezvadu piekļuves punktu tehniskais atbalsts
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 9999 latu (ar PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Monday, 17 December, 2012 - 15:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Thursday, 6 December, 2012 - 16:30