IEPIRKUMS IeM IC 2014/42

Līgumcena: 
39 425,71 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA "iPro"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Thursday, 18 December, 2014 - 13:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Monday, 22 December, 2014 - 14:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/42
CPV klasifikators: 
72261000-2, 72611000-6
Iepirkuma priekšmets: 
Korporācijas Cisco Systems ražojuma iekārtu un programmatūras garantijas apkalpošana, programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais atbalsts
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Tuesday, 9 December, 2014 - 14:15
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Friday, 28 November, 2014 - 16:30