IEPIRKUMS IeM IC 2015/2

Līgumcena: 
11 241,00 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA “ADI Kartes”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Tuesday, 17 March, 2015 - 14:45
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Thursday, 26 March, 2015 - 14:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/2
CPV klasifikators: 
30232000-4
72262000-9
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas rīcībā esošās Apliecību izgatavošanas sistēmas (APIS) konfigurēšana apsardzes sertifikātu izgatavošanai un integrācija ar Licenču un sertifikātu reģistru un Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmu
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Līdz 8 663,00 euro (bez PVN)
Līguma darbības termiņš: 
28 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Monday, 9 March, 2015 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Wednesday, 25 February, 2015 - 10:00