IEPIRKUMS IeM IC 2015/3

Līgumcena: 
90 895,80 EUR (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "E-pasaule"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Tuesday, 31 March, 2015 - 15:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Wednesday, 8 April, 2015 - 15:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/3
CPV klasifikators: 
72243000-0
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas dokumentu vadības sistēmas „DocsVision” atbalsta pakalpojumu un tiesību jaunāku versiju uzstādīšanai iegāde uz trijiem gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
100 000 EUR (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Nav attiecināms
Līguma darbības termiņš: 
3 gadu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Tuesday, 31 March, 2015 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Wednesday, 25 March, 2015 - 11:30
Papildinformācija: 

Lai nodrošinātu atbalsta pakalpojumu un jaunāku versiju uzstādīšanas tiesību nodrošināšanu Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (turpmāk – Centrs) uzturēšanā esošajai Iekšlietu ministrijas lietvedības sistēmai "Docsvision", ir nepieciešama šo pakalpojumu iegāde.
Ņemot vērā to, ka ar Sistēmu saistīto pakalpojumu sniegšana Latvijā ir tikai viena uzņēmuma SIA “E-pasaule” ekskluzīvas tiesības, ar mērķi samazināt administratīvo resursu patēriņu iestādē, kas rodas rīkojot ikgadējus uzturēšanas iepirkumus, kuru uzvarētājs ir viens un tas pats uzņēmums tā eksluzīvo attiecīgā produkta piedāvāšanas tiesību dēļ, tika pieņemts lēmums uzsākt sarunu procedūru ar SIA “E-pasaule” saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu