IEPIRKUMS IeM IC 2015/6

Līgumcena: 
23 430,00 EUR (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Belam-Rīga"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Tuesday, 5 May, 2015 - 10:45
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Friday, 29 May, 2015 - 12:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/6
CPV klasifikators: 
32500000-8
Iepirkuma priekšmets: 
eCall testa vides tehniskā risinājuma piegāde un ieviešana ekspluatācijā
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 33 057,00 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Monday, 20 April, 2015 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Tuesday, 7 April, 2015 - 15:30