IEPIRKUMS IeM IC 2015/4

Līgumcena: 
260 000,00 EUR (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „Latvijas Mobilais Telefons”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Monday, 20 July, 2015 - 12:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Thursday, 23 July, 2015 - 17:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/4
CPV klasifikators: 
51340000-7
Iepirkuma priekšmets: 
2Mbit/s plūsmas nodrošināšana no Iekšlietu ministrijas privātā elektroniskā sakaru tīkla (PBX) virzienā uz publisko mobilo sakaru operatoriem (TELE2, LMT, BITE, TRIATEL) uz pieciem gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
60 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Friday, 5 June, 2015 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Friday, 17 April, 2015 - 16:30