IEPIRKUMS IeM IC 2015/8

Līgumcena: 
Līdz 37 500,00 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA “Baltic Premier Partners”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Wednesday, 20 May, 2015 - 13:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Friday, 12 June, 2015 - 13:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/8
CPV klasifikators: 
50330000-7
Iepirkuma priekšmets: 
PBX Hicom/Hipath tehniskā atbalsta un remonta pakalpojumu sniegšanu uz trim gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 37 500,00 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
3 gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža
Iepirkuma atvēršana: 
Monday, 11 May, 2015 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Monday, 27 April, 2015 - 15:00