IEPIRKUMS IeM IC 2015/9

Līgumcena: 
247 933,88 EUR (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Print & Serviss"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Tuesday, 17 November, 2015 - 08:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Tuesday, 24 November, 2015 - 11:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/9
CPV klasifikators: 
50323000-5
30237200-1
Iepirkuma priekšmets: 
Datortehnikas iekārtu diagnostika, defektācija, remonts un utilizācija, kā arī datortehnikas rezerves daļu iegāde un piegāde uz trim gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
Līguma darbības termiņš: 
36 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Thursday, 25 June, 2015 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Monday, 11 May, 2015 - 16:30
Papildinformācija: 

Sakarā ar veiktajiem grozījumiem iepirkuma dokumentācijā, iepirkuma ietvaros iesniegto piedāvājumu atvēršana tiek pārcelta no 25.06.2015. plkst.10.00 uz 22.07.2015.plkst.10.00