IEPIRKUMS IeM IC 2015/10

Līgumcena: 
Paredzamā līgumcena 386 115,70 EUR (bez PVN)
Piedāvātā līgumcena 627 888,70 EUR (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "ABC Software"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Monday, 7 December, 2015 - 12:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Tuesday, 22 December, 2015 - 16:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/10
CPV klasifikators: 
72200000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Esošu informācijas sistēmu (IS) uzlabošana un darbības optimizācija atbilstoši savienojamības prasībām ar Pasažieru datu reģistra (PDR) sistēmu
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
Līguma darbības termiņš: 
9 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Friday, 19 June, 2015 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Friday, 15 May, 2015 - 16:30
Papildinformācija: 

Iepirkuma procedūra pārtraukta.

Iepirkuma komisija nolēma pārtraukt iepirkuma procedūru, pamatojoties uz faktu, ka Informācijas centra rīcībā nav pietiekoši līdzekļi līgumsummas apmaksai, lai noslēgtu līgumu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju.