IEPIRKUMS IeM IC 2015/14

Līgumcena: 
līdz 2 000 000 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA “RF serviss”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Wednesday, 1 June, 2016 - 15:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Thursday, 9 June, 2016 - 16:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/14
CPV klasifikators: 
30125100-2
30124000-4
50314000-9
Iepirkuma priekšmets: 
Drukas iekārtu apkope, diagnostika, defektācija, remonts un utilizācija, kā arī drukas materiālu iegāde, uzpilde un atjaunināšana Iekšlietu ministrijas dienestos Latvijas teritorijā uz 5 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājum
Līguma darbības termiņš: 
60 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Tuesday, 29 September, 2015 - 11:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Monday, 10 August, 2015 - 13:15
Papildinformācija: 

Sakarā ar veiktajiem grozījumiem kandidātu atlases nolikumā pieteikumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš ir pārcelts no 11.09.2015. plkst. 10.00 uz 29.09.2015. plkst. 11.00.