IEPIRKUMS IeM IC 2015/11

Līgumcena: 
3 000 000,00 EUR (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Monday, 24 August, 2015 - 15:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Friday, 28 August, 2015 - 16:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/11
CPV klasifikators: 
48000000-8
Iepirkuma priekšmets: 
Oracle tehniskā atbalsta un atjauninājumu piegādes pakalpojumu sniegšana Iekšlietu ministrijas dienestu vajadzībām uz 5 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 3 000 000 euro (ar PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Nav attiecināms
Līguma darbības termiņš: 
60 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Wednesday, 19 August, 2015 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Tuesday, 11 August, 2015 - 16:00
Papildinformācija: 

Lai nodrošinātu tehniskā atbalsta un atjauninājumu piegādes pakalpojumu sniegšanu Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (turpmāk – Centrs) rīcībā esošajiem Oracle datu bāzu vadības sistēmu (turpmāk – DBVS) produktiem, ir nepieciešama iegādāties un atjaunot “Oracle Software” pakalpojumu licences. Ņemot vērā to, ka Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā ir vienīgais autorizētais pārstāvis Latvijā, kuram ir tiesības sniegt Oracle produktu uzturēšanas pakalpojumus, Centrs veic sarunu procedūru ar Oracle East Central Europe Limited Filiāli Latvijā par tehniskā atbalsta un atjauninājumu piegādes pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu.
Centra rīcībā atrodas 39 (trīsdesmit deviņas) Oracle licences, uz kurām tiek darbinātas Centra, Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes esošās datu bāzes, kas darbojās uz Oracle platformas kur tiek izmantotas Oracle licences, līdz ar to Centram nav iespējams izvēlēties citu ekvivalentu vai analoģisku platformu, uz kuras darbotos Centra uzturētās datu bāzes, jo šādā gadījumā būtu nepieciešams nodrošināt ievērojamas Centra, Valsts robežsardzes un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģijas infrastruktūras izmaiņas.