IEPIRKUMS IeM IC 2015/13

Līgumcena: 
39 000,00 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA "Envirotech"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Tuesday, 1 September, 2015 - 16:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Thursday, 10 September, 2015 - 09:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/13
CPV klasifikators: 
48000000-8
Iepirkuma priekšmets: 
ESRI ArcGIS licenču atjaunošana Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 39 000,00 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
25 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža
Iepirkuma atvēršana: 
Thursday, 27 August, 2015 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Friday, 14 August, 2015 - 14:00