IEPIRKUMS IeM IC 2015/15

Līgumcena: 
413 223,14 EUR (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
Pilnsabiedrība "FIMA Group"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Tuesday, 5 January, 2016 - 10:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Monday, 11 January, 2016 - 11:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/15
CPV klasifikators: 
32412100-5
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas telekomunikāciju tīkla fiziskās infrastruktūras modernizācijas pakalpojums uz 5 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Piedāvājums ar viszemāko cenu
Līguma darbības termiņš: 
60 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Monday, 28 September, 2015 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Tuesday, 18 August, 2015 - 16:00