IEPIRKUMS IeM IC 2015/18

Līgumcena: 
Līdz 41 999,99 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA „RF Serviss”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Monday, 21 September, 2015 - 09:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Wednesday, 7 October, 2015 - 11:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/18
CPV klasifikators: 
48970000-8
Iepirkuma priekšmets: 
SafeQ drukas kontroles risinājuma licenču iegāde, atjaunošana un iekārtu integrācija risinājumā
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
3 gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža
Iepirkuma atvēršana: 
Tuesday, 15 September, 2015 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Friday, 4 September, 2015 - 14:45