IEPIRKUMS IeM IC 2015/19

Līgumcena: 
109 439,64 EUR (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA “Komerccentrs DATI grupa”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Monday, 19 October, 2015 - 15:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Tuesday, 27 October, 2015 - 16:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/19
CPV klasifikators: 
72700000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Bezvadu datu pārraides tīkla uzturēšana Terehovas robežkontroles punktā un Zilupes dzelzceļa robežkontroles punktā uz 3 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 132 422,00 euro (ar PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Nav attiecināms
Līguma darbības termiņš: 
36 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Friday, 25 September, 2015 - 15:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Tuesday, 22 September, 2015 - 16:30
Papildinformācija: 

Lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (turpmāk – Centrs) pārziņā esošā bezvadu datu pārraides tīkla uzturēšanu Terehovas robežkontroles punktā un Zilupes dzelzceļa robežkontroles punktā, ir nepieciešams veikt esošo infrastruktūras elementu bojājumu un bezvadu datu pārraides tīkla traucējumu novēršanu, kā arī iespēju saņemt programmatūras jaunākās versijas ar kļūdu labojumiem.

Šādas sistēmas sākotnējai ieviešanai Valsts robežsardze veica iepirkuma procedūru “Bezvadu datu pārraides tīkla izveide” (ID nr. IeM VRS GP 2010/02 ĀRF), kuras rezultātā bezvadu tīkla ierīkošanas pasākumus minētajās ģeogrāfiskajās vietās veica SIA “Komerccentrs DATI grupa”. Noslēgtā līguma ietvaros tika izbūvēts bezvadu datu pārraides tīkls, kurš bāzēts uz bezvadu tīkla kontrolieru savstarpēju apmainīšanās slēgumu, bezvadu tīklu kontrolieri ir ģeogrāfiski atdalīti, rezervē viens otro un spēj apstrādāt lietotāju pieprasījumus no visiem bezvadu punktiem.

Bezvadu datu pārraides tīkls sastāv no Extreme Networks ražotāja iekārtām, līdz ar ko, turpmākus uzturēšanas pakalpojumus var sniegt tikai sākotnējā projekta īstenotājs SIA “Komerccentrs DATI grupa, ko apliecina tehniskās infrastruktūras ražotāja iesniegtais apliecinājums Centram.

Centrs ir veicis tirgus izpēti un konstatējis, ka līdzīga apjoma un sarežģītības pakāpes bezvadu tīkla ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas būtu līdzīgas jau esošā risinājuma ieviešanai un uzturēšanai, līdz ar to, ņemot vērā apstākli, ka pašreizējā situācijā nepieciešams segt tikai uzturēšanas izmaksas, nevis pašas sistēmas izveidi no jauna, var secināt, ka šobrīd nav ekonomiskā un praktiskā pamata veikt pašreizējās sistēmas (tās uzturēšanas) nomaiņu ar ekvivalentas vai analoģiskas sistēmas izveidi (un turpmāku uzturēšanu) no nulles.

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī vienlaicīgi virzoties uz mērķi samazināt administratīvo resursu patēriņu iestādē ikgadēju līdzīga satura iepirkumu veikšanu, kuru uzvarētājs būs viens un tas pats uzņēmums tā ekskluzīvo tiesību dēļ, Centrs īsteno sarunu procedūru ar SIA “Komerccentrs DATI grupa” par attiecīgo pakalpojumu sniegšanu uz 3 gadiem saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu.