IEPIRKUMS IeM IC 2015/21

Lēmuma pieņemšanas datums: 
Friday, 16 October, 2015 - 11:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Friday, 16 October, 2015 - 16:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/21
CPV klasifikators: 
79711000-1; 79713000-5
Iepirkuma priekšmets: 
Apsardzes signalizāciju signālu apkalpošana uz 5 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 40 400,00 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
60 mēneši no 2016.gada 1.janvāra
Iepirkuma atvēršana: 
Tuesday, 13 October, 2015 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Thursday, 1 October, 2015 - 15:15
Papildinformācija: 

Iepirkums tiek pārtraukts pamatojoties uz to, ka neviens piedāvājums, neatbilst izvirzītajām atlases un tehniskajām prasībām un/vai neatbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 prim noteiktajai maksimālai līgumcenai.