IEPIRKUMS IeM IC 2015/25

Līgumcena: 
831 186,14 EUR (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "IPRO"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Friday, 18 March, 2016 - 14:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Tuesday, 29 March, 2016 - 16:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/25
CPV klasifikators: 
48821000-9
32422000-7
30233100-2
30236000-2
31154000-0
Iepirkuma priekšmets: 
Tehniskās infrastruktūras iegāde Pasažieru datu reģistra sistēmas izveidei un uzturēšanai
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts 2 daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Piedāvājums ar viszemāko cenu
Līguma darbības termiņš: 
36 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Friday, 13 November, 2015 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Tuesday, 13 October, 2015 - 16:30