IEPIRKUMS IeM IC 2016/23

Līgumcena: 
4 121 231,40 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA ABC Software
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Thursday, 8 December, 2016 - 14:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Thursday, 8 December, 2016 - 15:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2016/23
CPV klasifikators: 
72260000-5
Iepirkuma priekšmets: 
Informācijas centra Informācijas sistēmu uzturēšana un pilnveidošana četriem gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 5 000 000 euro (ieskaitot PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
saimnieciski vizizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar kritērijiem, kas iekļauti iepirkuma procedūras nolikumā
Līguma darbības termiņš: 
48 mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Monday, 21 November, 2016 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Friday, 23 September, 2016 - 15:00
Papildinformācija: