Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas tehniskās infrastruktūras modernizācija NR. IC/IDF/2016/12

 “Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas tehniskās infrastruktūras modernizācija”

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC) īsteno Iekšējās drošības fonda 2014.-2020.gada nacionālās programmas projektu „Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas tehniskās infrastruktūras modernizācija” (turpmāk - Projekts).

Projekta mērķis:

Pilnveidot Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas tehnisko infrastruktūru, lai paaugstinātu pieejamību un nepārtrauktās darbības rādītājus.

Projekta īstenošanas laiks: 30.01.2017. – 30.06.2017.

Finansējums: 365 773 EUR

(no tiem Fonda finansējums: 274 330 EUR, valsts budžets: 91 443 EUR)

 

Projekta pasākumi:

  • Tehnisko resursu iegāde
  • Serveru infrastruktūras kapacitātes paplašināšana un datu krātuvju infrastruktūras modernizācija.

 

Projektā sasniedzamie rezultāti:

Nodrošināta infrastruktūras modernizācija, nodrošinot sistēmas atbilstību mūsdienu tehnoloģisko resursu un sistēmas lietotāju prasībām.

 

 

 

Kontaktpersona:

Artis Jurkevics

Projekta vadītājs
E-pasts: Artis.Jurkevics@ic.iem.gov.lv
Tel. +371 67219045