IEPIRKUMS IeM IC 2018/22

Līgumcena: 
1000000 bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA "Stallion"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Friday, 16 November, 2018 - 11:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Linards Erts 67208538
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
linards.erts@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2018/22
CPV klasifikators: 
48219100-7
72261000-2
32413100-2
Iepirkuma priekšmets: 
Sarunu procedūra - Datortīkla drošības vārteju programmatūras jauninājumu un tehniskā atbalsta abonēšana uz 4 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kur vienīgais kritērijs ir tikai cena (Publisko iepirkumu likuma 51.panta ceturtā daļa)
Līguma darbības termiņš: 
4 gadi
Iepirkuma atvēršana: 
Friday, 16 November, 2018 - 11:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Friday, 16 November, 2018 (All day)