IEPIRKUMS IeM IC 2018/23

Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Linards Erts 67208538
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2018/23
CPV klasifikators: 
72611000-6
Iepirkuma priekšmets: 
Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 9.pantam - Datubāzu serveru pēcgarantijas apkalpošana un programmatūras jauninājumu abonēšana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
41983,47 bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kur vienīgais kritērijs ir tikai cena (Publisko iepirkumu likuma 51.panta ceturtā daļa)
Iepirkuma atvēršana: 
Monday, 17 December, 2018 - 11:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Wednesday, 5 December, 2018 - 14:15