IEPIRKUMS IeM IC 2018/20

Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Madara Priede, 67208540
Adrese: 
Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2018/20
Iepirkuma priekšmets: 
Aklātais konkurss - Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas infrastruktūras iekārtu jauninājumu ieviešana un saistīto komponenšu piegāde
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Friday, 1 February, 2019 - 14:45
Papildinformācija: 

Aklātajam konkursa ir paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana. Nolikums un visa aktuālā informācija ir pieejama valsts elektroniskajā iepirkumu sistēmā  - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15788
Aklātais konkurss ir izbeigts. Gala ziņojums pieejams augstāk minētajā interneta tīmekļa vietnē.