Trauksmes celšana

2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums  ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

 

Kas ir trauksmes celšana?  

  • trauksmes cēlējs ir fiziska persona;
  • trauksmi ceļ par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm;
  • fiziska persona informāciju par iespējamo pārkāpumu ieguvusi, veicot darba pienākumus, tostarp brīvprātīgo darbu, sniedzot pakalpojumus vai  dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;
  • fiziska persona informāciju par iespējamo pārkāpumu uzskata par patiesu.

 

Kā noformēt trauksmes cēlēja ziņojumu?

  • Ziņojumu vislabāk sagatavot aizpildot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.
  • Trauksmes cēlējs ziņojumu var sagatavot arī iesnieguma formā[1], norādot trauksmes cēlēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju, kā arī to, vai informācija par pārkāpumu iegūta, veicot darba pienākumus. Ziņojumam ir jābūt parakstītam.

 

Kur iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu?

    Aicinām trauksmes cēlēja ziņojumu:

 

Kas ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centra kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos?

 

Kā tiek aizsargāta trauksmes cēlēja identitāte Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā?

Trauksmes cēlēja ziņojumu sākotnēji skata Iekšlietu ministrijas Informācijas centra kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos, pirmšķietami vērtējot tā atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm. Ja iesniegums tiek atzīts par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra kompetencē esošu trauksmes cēlēja ziņojumu, tad tajā aizklāj datus, kas var atklāt iesniedzēja identitāti, un piešķir tam pseidonīmu.

Pseidonimizētu ziņojumu pēc būtības skata atbildīgā amatpersona, kura par ziņojuma izskatīšanas gaitu trauksmes cēlēju informē rakstveidā ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.

 

Šaubas par to, kas ir trauksmes cēlēja ziņojums vai kam to iesniegt?

Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja ir izveidojusi mājaslapu www.trauksmescelejs.lv, kurā ir publicēta arī institūciju un to kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kurai institūcijai konkrētajā gadījumā iesniegt trauksmes celšanas ziņojumu.[1] Iesniegumā jābūt norādei, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums. Ja persona ir iesniegusi iesniegumu, nenorādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, tad, kamēr iesniegums vēl nav izskatīts pēc būtības, persona var lūgt šo iesniegumu atzīt par trauksmes cēlēja ziņojumu.

[2] Elektroniskajam ziņojumam jābūt iesniegtam ar drošu elektronisko parakstu.