Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

2011. gads

IEPIRKUMS IeM IC 2011/44 EĀRF

Iepirkuma priekšmets: 
Datortīkla drošības iekārtas

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/43

Iepirkuma priekšmets: 
Ugunsmūru programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais atbalsts

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/40

Iepirkuma priekšmets: 
Microsoft licenču iegāde

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/42

Iepirkuma priekšmets: 
IeM radiosakaru sistēmas esošās transportlīdzekļu ģeogrāfisko koordināšu vietas noteikšanas sistēmas (AVL System) programmatūras modernizāciju

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/39

Iepirkuma priekšmets: 
Pretielaušanās sistēmu garantijas pagarināšana un tehniskais atbalsts

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/38

Iepirkuma priekšmets: 
Reflektometra iegāde

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/37

Iepirkuma priekšmets: 
Notiesāto personu identifikācijas iespēju paaugstināšanas risinājuma papildināšana atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/35

Iepirkuma priekšmets: 
Informatīvo materiālu izstrāde projekta „Notiesāto personu identifikācijas iespēju paaugstināšana” ietvaros

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/36

Iepirkuma priekšmets: 
IeM radiosakaru sistēmas ģeogrāfisko koordināšu vietas noteicēju uzstādīšana

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/31

Iepirkuma priekšmets: 
Serveru garantijas un tehniskā atbalsta pagarināšana

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/34

Iepirkuma priekšmets: 
Nacionālo Biometrijas datu apstrādes sistēmas aparatūras un licenču iegāde

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/33

Iepirkuma priekšmets: 
Ielaušanās konstatēšanas un datortīkla komutatoru vadības sistēmas garantijas pagarināšana un tehniskais atbalsts

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/32

Iepirkuma priekšmets: 
Datu glabātuves kapacitātes paplašināšana

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/27

Iepirkuma priekšmets: 
Starpniekserveru garantijas pagarināšana un tehniskais atbalsts

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/28

Iepirkuma priekšmets: 
Serveru rezerves daļu piegāde

Lapas