Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Informācijas centra īstenotās apmācības programmas vērtējuma anketa

Anketu rezultāti tiks apkopoti un izmantoti, lai uzlabotu apmācību kvalitāti. Lūdzam Jūs atbildēt uz anketas jautājumiem, novērtējot apmācību programmas.

IzciliĻoti labiLabiApmierinošiVāji
Darba intensitāte
Iegūtās informācijas lietderība
Mācību organizācija (t.sk. laika plānojums, norises vieta)
Mācību klases aprīkojums
Tehniskais nodrošinājums
Programmatūras nodrošinājums
IzciliĻoti labiLabiApmierinošiVāji
Pasniedzējs pārzina apmācību tēmu
Tēmas izskaidrojums bija saprotams
Pasniedzēja darba stils veicināja programmas apguvi
Teorija tika papildināta ar praktiskiem piemēriem