Līga Lapiņa

Centra priekšniece
Bruņinieku 72B, Rīga, LV-1009
liga.lapina [at] ic.iem.gov.lv

Izglītība

2007.-2009.          Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē

                             Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

2002.-2007.          Otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība ar kvalifikāciju jurists 

                             Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Darba pieredze

Šobrīd                  Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšniece

2014.-2020.         Tiesu administrācija Tiesu iestāžu informācijas sistēmu nodaļas vadītāja

2011.-2014.         Tiesu administrācija Zemesgrāmatu informācijas sistēmas nodaļas vadītāja

2011.-2011.         Tiesu administrācija Informācijas sistēmu administrators

2008.-2011.         Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļa Kancelejas vadītāja

2007.-2008.         Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļa Tiesneša palīgs/tiesneša palīdze

2006.-2007.         Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļa Konsultants

Valodu zināšanas