Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

2009. gads

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/29

Iepirkuma priekšmets: 
Microsoft un Tildes biroja licenču jauninājumu iegāde

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/28

Iepirkuma priekšmets: 
Datortīkla ierīču un ar tām saistīto pakalpojumu piegāde

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/27

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas teritoriālo bāzes staciju apsardzes nodrošināšana

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/26

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas teritoriālo bāzes staciju AFI modernizācija

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/25

Iepirkuma priekšmets: 
Kultūras objektu apraksta metodoloģijas izstrāde

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/24

Iepirkuma priekšmets: 
ĢIS sistēmas tehniskās specifikācijas izstrāde

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/23

Iepirkuma priekšmets: 
Ugunsmūru programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais serviss

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/22

Iepirkuma priekšmets: 
Pret ielaušanas sistēmu programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais serviss

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/21

Iepirkuma priekšmets: 
Piekļuves līmeņa komutatoru programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais serviss

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/20

Iepirkuma priekšmets: 
Starpniekserveru programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais serviss

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/19

Iepirkuma priekšmets: 
Telpu aprīkošana ar vājstrāvas un elektrobarošanās tīkliem

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/18

Iepirkuma priekšmets: 
Arhīva lietu kartona vāku iegāde

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/17

Iepirkuma priekšmets: 
Bukletu, plakātu, mapju un pildspalvu izgatavošana un piegāde

IEPIRKUMS IeM IC V-2009/16

Iepirkuma priekšmets: 
Aparatūras un licenču iegāde

Lapas