Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

2011. gads

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/10

Iepirkuma priekšmets: 
Notiesāto personu identifikācijas iespēju paaugstināšana

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/9

Iepirkuma priekšmets: 
"Kriminālprocesa informācijas sistēmas" (KRASS) ievades formu funkcionalitātes pilnveidošana un KRASS un Datu noliktavas rīka savstarpēja integrācija

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/6

Iepirkuma priekšmets: 
Atbalsta pakalpojumu sniegšana un avārijas bojājumu novēršana Iekšlietu ministrijas elektronisko sakaru tīkla telefonu centrālēm Hicom-300 un HiPath

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/7

Iepirkuma priekšmets: 
Elektroniskās piekļuves sistēmas paplašināšana Iekšlietu Ministrijas Informācijas centrā

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/5

Iepirkuma priekšmets: 
Sistēmas Axios Assyst tehniskais atbalsts vienam gadam

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/3

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas VoIP telefonijas sistēmas uz Cisco UCM bāzes avārijas bojājumu novēršanas un tehniskā atbalsta pakalpojuma iegāde

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/4

Iepirkuma priekšmets: 
Notiesāto personu identifikācijas iespēju paaugstināšana

IEPIRKUMS IeM IC V-2010/33

Iepirkuma priekšmets: 
Ekspluatācijas materiālu iegāde un datortehnikas remonts

IEPIRKUMS IeM IC 2011/2

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes dokumentu vadības sistēmas „DocsVision” atbalstu un tiesības jaunāku versiju uzstādīšanai vienam gadam.

Lapas